Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Zabıt Katipliği Nihai Başarı Listesi
03.10.2023

T.C

KAYSERİ

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

                 Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 2023 yılı personel alımı için Komisyon Başkanlığımıza vermiş olduğu sınav izni gereği;

 

             Kayseri Merkez ve Mülhakat Adliyelerine 52 Sözleşmeli Zabıt Katibi, 20 Sözleşmeli Mübaşir ve 12 Sözleşmeli Hizmetli alımına ilişkin Komisyonumuzca yapılan sözlü sınav sonuçlarına göre oluşturulan nihai sonuçlar (sonuç sorgulama linkinden TC kimlik numarası, ad soyad ve güvenlik kodu yazılarak sorgulama yapılacaktır.) aşağıda ilan edilmiştir.

 

             Sınav Sonuç Listesinde isimleri karşısında Başarılı – Asıl yazan adayların aşağıda belirtilen atamaya esas evraklarını tamamlayarak ilan tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde (18.10.2023 tarihine kadar) Kayseri Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığına bizzat veya herhangi bir Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile masrafı kendisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile gönderilmesi gerekmektedir, bu konuda adaylara ayrıca TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

 

            “Sınav sonucunun ilanından itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır.”

 

            NOT: Adayların istenilen belgeleri mavi şeffaf dosya içeresinde yukarıda belirtilen sıraya göre sıralı bir şekilde Komisyon Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.

 

 İLAN OLUNUR. 03.10.2023

 

(“Sınavla ilgili itirazların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 17. Maddesine göre değerlendirileceği dikkate alınarak itirazların bu madde kapsamında yapılması gerekmektedir.”)

Sözleşmeli Zabıt Katibi, Sözleşmeli Mübaşir ve Sözleşmeli Hizmetli Adayları İçin Atamaya Esas Evrak Listesi

 

   1- Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya sınav birimi ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, (Sonradan öğrenim durumu değişenlerin müracaatları sırasındaki öğrenim durumları ve son öğrenim durumlarına ilişkin belge) (Tüm adaylar)

    2- Sözleşmeli Zabıt Katibi Adayları için "Bilgisayar Dersini başarıyla tamamladığını gösteren belge ya da sertifikanın onaylı örneği (Adalet Meslek Lisesi, Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, Adalet MYO, Adalet Meslek Eğitimi Ön lisans Programı (AÖF) ve Bilgisayar Bölümü (Lisans, Ön lisans) mezunlarının sertifika veya transkript getirmesine gerek yoktur.)

    3- Güncel olarak Askerlik Şubesinden alınacak askerlik durumunu gösterir belge (Terhis belgesi, tecil belgesi, muafiyet belgesi (muaf olanlar buna ilişkin sağlık raporunun bir örneğini sunmak zorundadırlar) veya ilişiği olmadığını gösterir belge) (e- devlet çıktısı kabul edilmeyecektir.) (Tüm adaylar)

    4- KPSS sonuç belgesi, (Tüm adaylar)

    5- Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim, (Form İçin Tıklayınız.) (Tüm adaylar)

    6- Eşinin iş durumu bildirir beyan, (Bekarlar bekar olduğunu belirterek dolduracaktır.) (Form İçin Tıklayınız.) (Tüm adaylar)

    7- Mal Bildirim Formu, (formun ön kısmındaki kimlik bilgileri aday tarafından doldurulacak olup arka kısmındaki bölüm ad soyad yazılarak imzalanacaktır.) (Form İçin Tıklayınız.) (Tüm adaylar)

    8- Sağlık Beyanı, (Form İçin Tıklayınız.) (Tüm adaylar)

    9- 6x9 ebadında 2 adet BİYOMETRİK fotoğraf, (Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Uygun olacak şekilde erkek adaylar sakalsız) (Tüm adaylar)

    10- Güvenlik Soruşturması Formu (Bilgisayarda eksiksiz doldurularak 2 adet çıktı alınıp resim yapıştırılıp, mavi kalem ile imza atılacak. Cep telefonu bilgisi kesinlikle girilecek) (Form İçin Tıklayınız.) (Tüm adaylar)

    11- 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi, (Tüm adaylar)

    12- Adlî ve arşiv sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı.)

    13- Aile bireylerini gösterir Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm adaylar)

    14- Aday Bilgi Formu (Tüm adaylar) (Form İçin Tıklayınız.)

    15- Tercih Beyanı (Zabıt Katipliği) (Tercih dilekçeleri ilan ekinde mevcut) 

Cep telefonlarından sorgulamada sorun yaşayanlar masaüstü bilgisayarlarda sorgulama yapabilirler.

TC KİMLİK NO
ADI
SOYADI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

KAYSERİ ADALET SARAYI Erkilet Yolu Sümer Üst Geçit Yanı Plevne Mahallesi Gayret Sokak 38090 Kocasinan / Kayseri

Telefon

(0352) 222 12 68 - 69 - 70 -71

E-Posta

kaysericbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu