Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Kayseri Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği Atamasına İlişkin İstenilen Evraklar
19.08.2022

KAYSERİ SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİPLİĞİ

ATAMASINA İLİŞKİN İSTENİLEN EVRAKLAR

 

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün personel alımları ilanı gereğince,

Nihai Başarı Listesinde isimleri karşısında BAŞARILI-ASIL yazan adayların,

1-Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya sınav birimi ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, (Sonradan öğrenim durumu değişenlerin müracaatları sırasındaki öğrenim durumları ve son öğrenim durumlarına ilişkin belge)

2-Sağlık Beyanı

3-İki adet Biometrik vesikalık fotoğraf (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun)

4-Mal bildirimi

5-2020 yılı KPSS sınav sonuç belgesi bilgisayar çıktısı

6-Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe

7-Askerlik durumunu gösteren belge (erkek adaylar için)

8-Adlî ve arşiv sicil kaydı (Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde.)

9-Vukuatlı Nüfus kayıt örneği (Tüm Aileyi Gösterir)

10-Bilgisayar Sertifikası, Transkript veya Kurs Bitirme Belgesi

11-Tercih Beyanı

12-Eş durum beyanı

13-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Bu form internet sitemizde mevcut olup bilgisayar ortamında doldurulacaktır.). (3 adet fotoğraflı)

 

İstenilen belgelerin, 02.09.2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemine  bizzat teslim etmeleri, il dışında bulunan adayların ise Komisyon Başkanlığımıza gönderilmek üzere herhangi bir Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile masrafı kendisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile gönderilmesi gerekmektedir.

İlanımız tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu ihtar olunur. 19.08.2022

 “Sınav sonucunun ilanından itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır.”

NOT : Adayların istenilen belgeleri mavi şeffaf dosya içeresinde yukarıda belirtilen sıraya göre sıralı bir şekilde Komisyon Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.

TC KİMLİK NO
ADI
SOYADI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

KAYSERİ ADALET SARAYI Erkilet Yolu Sümer Üst Geçit Yanı Plevne Mahallesi Gayret Sokak 38090 Kocasinan / Kayseri

Telefon

(0352) 222 12 68 - 69 - 70 -71

E-Posta

kaysericbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu