KAYSERİ İCRA MÜDÜRLÜKLERİ VE IBAN NUMARALARI

  T.C.

  KAYSERİ

  İCRA DAİRELERİ

   

  Adalet Bakanlığı İcra İşleri Daire Başkanlığının 12/06/2019 tarih ve 34372782/130/4792 sayılı yazısı ile İcra Dairelerinin Kapasitesinin Arttırılması TR 14 JPA JH 09 17 (Faz II) Nolu Avrupa Birliği Eşleştirme Devam Projesi kapsamında ortaya çıkan yeni icra modeli uygulamasının büyük merkezlerde yaygınlaştırılması için yeni bir icra modeli tasarlanmış olup gayrımenkul, banka ve abonelik sözleşmeleri ve yeni modelde genel icra dairesi olmak üzere 4 adet ihtisaslaşmış daire kurulması amaçlanmıştır.

  Söz konusu çalışmalar kapsamında Kayseri Genel İcra Dairesi, Kayseri Abonelik Sözleşmeleri İcra Dairesi, Kayseri Banka Alacakları İcra Dairesi ve Kayseri Gayrımenkul Satış İcra Dairesi kurulmasına karar verilmiştir.

  Verilen karar gereğince bu icra daireleri 17/06/2019 tarihinde kurulmuş ve bu tarihten itibaren Kayseri’de faaliyet gösteren 8 adet icra dairesi tevziye kapatılmış 17/06/2019 tarihinden itibaren yeni açılan dosyaların tamamı bu yeni model icra dairelerinde açılmaya başlanmıştır.

  Kurulan yeni icra daireleri bürolar halinde çalışmakta olup her dairede Takip Kayıt Bürosu, Haciz İşlemleri Bürosu, Satış İşlemleri Bürosu, Mali İşlemler Bürosu ve Arşiv birimi olmak üzere toplam 5 büroda şeklinde (Genel İcra Dairesinde ekstradan Danışma ve İletişim bürosu ile İflas bürosu bulunmaktadır.) çalışmaktadır.

  Kayseri yeni kurulan icra daireleri bürolar halinde çalıştığından iş sahipleri tarafından taleplerin gönderilmesi sırasında bu hususların dikkate alınması ile uyapta taleplerin doğru şablonda gönderilmesi talep doğrudan ilgili birimin ekranına düşeceğinden bu hususlara dikkat edilmesi taleplerin gereğinin daha hızlı bir şekilde yerine getirilecektir.

  Özellikle uyapta açılan takiplerde fiziki dosyanın uyap ortamında takip açılır açılmaz müdürlüklere ibraz edilmesi gerektiği, fiziki dosya ibraz edilmesi halinde ödeme (icra ) emrinin düzenlenip tebliğe çıkartılacağı, bu şekilde işlemlerin daha hızlı yerine getirilmiş olacağı hususunun dikkate alınması,

   

  TAŞINMAZ SATIŞLARINDA İZLENİLECEK YOL

   

  İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması AB Eşleştirme Projesi (Faz-2) kapsamında yeni kurulan Kayseri icra daireleri arasındaki taşınmaz işlemlerine ilişkin iş bölümü aşağıda belirtildiği gibidir.

  -Abonelik Sözleşmeleri İcra Dairesi, Banka Alacakları İcra Dairesi ve Genel İcra Dairesi dosyasından haciz konulmuş olan taşınmazların kıymet takdiri talep edildiğinde dosya yalnızca uyap üzerinden tüm evraklar eklenmek suretiyle hacizli taşınmazlara ilişkin müteakip işlemler için Gayrimenkul Satış İcra Dairesine gönderilecek.

  -(İİK.106., 110.madde gereği satış talebi haciz konulmuş olan ana daireden talep edilecek ve avans yatırılmak suretiyle haczin düşmesine ilişkin sürenin kesilmesi yine ana dairenin satışa karar vermesi ile sağlanacaktır.)

  -Gayrimenkul satış icra dairesi taraf bilgilerini girmek suretiyle yeni bir esas dosya açıp kıymet takdirini yaptıktan sonra, alacaklı / vekili tarafından talep edilmesi halinde taşınmazlar üzerindeki haciz, ipotek v.s. alacaklılarına kıymet takdirinin ilgililerine tebliği suretiyle kıymet takdiri kesinleştirme işlemleri gayrimenkul satış icra dairesindeki dosya üzerinden yapılacak.

  -Dosya satışa hazır olduğunda satış günü için talepte bulunulduğunda gayrimenkul satış icra dairesi taşınmaz üzerindeki haczin devam edip etmediğini haciz koyan ana daireden soracak ve haczin devam ettiği bildirildiğinde satış günü vererek taşınmazın satışını yapacak.

  -Gayrimenkul Satış İcra Dairesi satış sonrası (ihalenin kesinleştirilmesi, K.D.V. / damga vergisi ödenmesi, tellaliye ücret ödenmesi, aynından doğan vergi borcunun ödenmesi, tapu harcının ödenmesi ve tescil işleminin yapılması ) işlemleri bitirdikten sonra, taşınmaz güncel tapu takyidatı gereği satış sonrası İİK.100.madde bilgilerini toplayacak.

  -İlk haciz konulan dosyanın Kayseri yeni kurulan icra dairelerinden birine ait olduğunun anlaşılması halinde ilgili daire adına satış dosyasından sıra cetvelini yapacak ve paraları paylaştıracak.İlk haciz konulan dosyanın başka yer icra dairesine ait olması halinde ilgili icra dairesine sıra cetveli yapılmak üzere satış bedelini göndererek ilgili dosyaya yazı ile bildirecek.

  * KAYSERİ (KAPATILAN) 1. İCRA DAİRESİNİN ESAS  DOSYA NUMARALARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ...

  KAYSERİ (KAPATILAN) 1. İCRA DAİRESİNİN TALİMAT DOSYA NUMARALARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ...

  KAYSERİ (KAPATILAN) 2. İCRA DAİRESİNİN ESAS DOSYA NUMARALARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ ...

  KAYSERİ (KAPATILAN) 2. İCRA DAİRESİNİN TALİMAT DOSYA NUMARALARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ ...

  KAYSERİ (KAPATILAN) 3. İCRA DAİRESİNİN DOSYA NUMARALARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ ...

  KAYSERİ (KAPATILAN) 4. İCRA DAİRESİNİN DOSYA NUMARALARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ ...

  KAYSERİ (KAPATILAN) 5. İCRA DAİRESİNİN DOSYA NUMARALARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ ...

  KAYSERİ (KAPATILAN) 6. İCRA DAİRESİNİN DOSYA NUMARALARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ ...

  KAYSERİ (KAPATILAN) 7. İCRA DAİRESİNİN DOSYA NUMARALARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ ...

  KAYSERİ (KAPATILAN) 8. İCRA DAİRESİNİN DOSYA NUMARALARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ ...

   

  UYARI : Sorgulama dosyalarının "hesap tablosu-excel" uzantılı dosyalar olması sebebiyle, dosyaların sorunsuz bir şekilde açılabilmesi için bilgisayarınızda "Microsoft Office""Libre Office" yada benzeri programların kurulu olması gerekmektedir. İndirme esnasında dosyayı bilgisayarınıza "Farklı Kaydet" seçeneği ile kaydederek, dosyayı kaydettiğiniz yerden açmanız verilere daha rahat ulaşmanızı sağlar.

  Sorgulama dosyalarını pdf formatında görüntülemek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz:

  * KAYSERİ (KAPATILAN) 1. İCRA DAİRESİNİN ESAS DOSYA NUMARALARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ...     

  * KAYSERİ (KAPATILAN) 1. İCRA DAİRESİNİN TALİMAT DOSYA NUMARALARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ...  

  KAYSERİ (KAPATILAN) 2. İCRA DAİRESİNİN ESAS DOSYA NUMARALARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ ...

  KAYSERİ (KAPATILAN) 2. İCRA DAİRESİNİN TALİMAT DOSYA NUMARALARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ ...

  KAYSERİ (KAPATILAN) 3. İCRA DAİRESİNİN DOSYA NUMARALARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ ...

  KAYSERİ (KAPATILAN) 4. İCRA DAİRESİNİN DOSYA NUMARALARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ ...

  KAYSERİ (KAPATILAN) 5. İCRA DAİRESİNİN DOSYA NUMARALARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ ...

  KAYSERİ (KAPATILAN) 6. İCRA DAİRESİNİN DOSYA NUMARALARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ ...

  KAYSERİ (KAPATILAN) 7. İCRA DAİRESİNİN DOSYA NUMARALARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ ...

  KAYSERİ (KAPATILAN) 8. İCRA DAİRESİNİN DOSYA NUMARALARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ ...

   

  İCRA DAİRELERİ İBAN VE HESAP NUMARALARI

  KAYSERİ GENEL İCRA DAİRESİ :
  Emanet Kasa Hesabı : TR700001500158007308958867
  Harç Hesebı : TR480001500158007308958972s
  Cezaevi Yapı Pulu Hesabı : TR090001500158007308958995
  Vergi Dairesi ve Numarası : Gevher Nesibe Vergi Dairesi - 5400695143


  KAYSERİ GAYRIMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ :
  Emanet Kasa Hesabı :TR940001500158007308959017
  Harç Hesabı :TR790001500158007308959093
  Cezaevi Yapı Pulu Hesabı :TR400001500158007308959116
  Vergi Dairesi ve Numarası :Gevher Nesibe Vergi Dairesi - 5400695151

   
  KAYSERİ BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ :
  Emanet Kasa Hesabı :TR390001500158007308959134
  Harç Hesabı :TR320001500158007308959163
  Cezaevi Yapı Pulu Hesabı :TR310001500158007308959181
  Vergi Dairesi ve Numarası : Gevher Nesibe Vergi Daireisi - 5400695169


  KAYSERİ ABONELİK SÖZLEŞMELERİ İCRA DAİRESİ :
  Emanet Kasa Hesabı :TR620001500158007308959205
  Harç Hesabı :TR710001500158007308959237
  Cezaevi Yapı Pulu Hesabı :TR760001500158007308959244
  Vergi Dairesi ve Numarası : Gevher Nesibe Vergi Dairesi - 5400695177


  TELEFON BİLGİLERİ
  0 352 338 03 32-33
  Bölge Adliye Mahkemesi Zemin Kat 
   

   

   

   

   

  KAYSERİ 1-2-3-4-5-6-7-8. İCRA DAİRELERİ : KAPATILMIŞTIR

  * IBAN numaraları 19/08/2020 tarihinde güncellenmiştir.

   

  Adres

  KAYSERİ ADALET SARAYI Erkilet Yolu Sümer Üst Geçit Yanı Plevne Mahallesi Gayret Sokak 38090 Kocasinan / Kayseri

  Telefon

  (0352) 222 12 68 - 69 - 70 -71

  E-Posta

  © 2020 KAYSERİ ADLİYESİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

  Sitemizi Bugün : 210 - Toplam : 1049943 kişi ziyaret etmiştir.