Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
KAYSERİ ÇOCUK GÖRÜŞME MERKEZİ

KAYSERİ ÇOCUK GÖRÜŞME MERKEZİ AÇILDI

 

Yaklaşık 90 yıldır süregelen İcra yolu çocuk teslimi süreci sona ererek, çocukların tarafsız merkezlerde teslim süreci gerçekleştirilerek örselenmeden diğer ebeveyni ile görüşmesini sağlayacak uygulama 01/08/2022 tarihi itibari bile Kayseri Çocuk Görüşme Merkezininde dahil olduğu ülke genelinde bulunan 50 merkezde başlamış bulunmaktadır.

 

ÖNCEKİ UYGULAMA : İCRA YOLU İLE ÇOCUK TESLİMİ

Daha önce, çocuk teslimi talebinde bulunabilmek için;

Öncelikle İcra Müdürlüğüne başvurularak bu yönde talepte bulunulması ve yüksek tutarlarda harç ve giderlerin yatırılması gerekmekteydi,

Çocuklar teslime konu olan birer eşya olarak nitelendirilmekteydi.

Çocuklar hak sahibi ebeveynlerinin evinden, icra memurları ve bazen kolluk kuvvetleri eşliğinde zorla alınabilmekteydi.

Taraflar karşı karşıya gelmek durumunda kalabilmekteydiler ve bu durum tarafların sosyal çevrelerinde yanlış algılamalara da neden olabilmekteydi.

 

ADLİ DESTEK VE MAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ

Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin işlemler yeni sistemle Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri tarafından yerine getirilmektedir.

Nisan ayı içinde 11 ilde ve daha sonra Haziran ayında da 7 il ve 7 ilçede başlatılan pilot uygulamadan bu güne kadar 2 bin 302 çocuk ve ailesi yararlanmıştır

1 Ağustos 2022 tarihinde 25 adliyede ve Kayseri Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü Çocuk Görüşme Merkezinde başlatılan bu uygulama ile velayet altındaki çocukların ebeveynlerine teslim ve kişisel ilişki kurulması işlemleri sağlanmaktadır.

 

ÇOCUK TESLİMİNDE YENİ BİR USUL

 • Ebeveynlerin çocuklarını görebilmek için icra dairelerine değil, uzmanların görev yaptığı Adli Destek Ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine mahkeme kararları, dilekçe ve kimlikleri ile başvurmaları gerekmektedir.
 • Çocuklarıyla görüşmek isteyen anne-babalar artık herhangi bir ücret ödemeyeceklerdir. Yapılacak tüm masraflar Adalet Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.
 • Teslim işlemleri ebeveynlerin kapısında değil, çocuk dostu şekilde tasarlanan çocuk görüşme merkezlerinde gerçekleştirilmektedir.
 • Çocuk teslimi işlemlerinde, çocukla iletişim ve görüşme konusunda uzmanlar ve rehber öğretmenler görev almaktadırlar.
 • Kararın yerine getirilmesinden önce, çocuğun psikolojik durumuna odaklanılarak üstün yararı yararı dikkate alınmaktadır.
 • Öncelikle taraflarla iletişime geçilerek aralarında yaşanabilecek çekişmelerin çocukları üzerindeki olumsuz etkileri ve sürecin ne şekilde yürütülmesi gerektiği konusunda taraflara rehberlik edilmektedir.
 • Uzmanlar tarafından çocuklarla da görüşülerek kaygıları giderilmekte, çocuklar olası çekişmelerden uzak tutulmaya çalışılmaktadır.
 • Taraflar istemedikçe ve çocuğun üstün yararı gerektirmedikçe taraflar yüz yüze getirilmemektedir. 

 

KAYSERİ ÇOCUK GÖRÜŞME MERKEZİ

İçerisinde Anne Bekleme Odası, Baba Bekleme Odası, Çocuk Bekleme Odası, Bebek Bakım Odası, Oyun alanı, lavaboları, üç Adet Uzman odası bulunmakta olup çocuk dostu bir merkez olarak planlanmıştır.

Bina güvenliği ile tarafların ve çocukların güvenliği İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Memurları tarafından sağlanmaktadır. 
 

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK ?

 • Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine ücretsiz olarak başvurulmasının ve çocukla görüşme talebinde bulunulması sonrasında görevli uzmanlar, her türlü iletişim vasıtasıyla taraflarla irtibata geçmektedirler.
 • Mahkeme kararı ve kararda belirtilen takvim uyarınca bu karara uyma gerekliliği yanında uyulmaması durumunda karşılaşılabilecek neticeler açıklanmaktadır.
 • Teslim yükümlüsünden çocukla birlikte belirlenen teslim mekanına gelmesi istenilmektedir. Hak sahibi de buraya gelerek çocuğunu uzmanlardan bu merkezde teslim alabilmektedir.
 • Aynı şekilde hak sahibinden de kişisel ilişki takviminin sonunda çocuğu bu teslim mekanına getirmesi istenilmektedir. Diğer ebeveyn çocuğunu bu teslim mekanından aynı şekilde alabilmektedir.
 • Taraflar, kendileri istemedikçe ve çocuğun üstün yararı gerektirmedikçe, zorunlu hâller dışında yüz yüze getirilmemektedirler.
 • Farklı nedenlerle çocuğu göstermeme eğilimi ile karşılaşılır ise, bunun velayete ilişkin ayrı bir dava konusu olabileceği ve bu yaklaşımın aleyhe delil olarak kabul edilebileceği hatırlatılmaktadır.
 • Taraflara, aralarında yaşanabilecek çekişmelerin kendileri ve özellikle çocukları üzerindeki olumsuz etkileri konusunda bilgi verilmektedir.
 • Çocuğun üstün yararı uyarınca sürecin ne şekilde yürütülmesi gerektiği konusunda rehberlik edilmektedir.
 • Çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemlerin çocuğun üstün yararını koruyacak şekilde yerine getirilebilmesi, tarafların birbirleri ve çocukları ile aralarındaki sorunların uygun şekilde çözümünün sağlanabilmesi amacıyla uzmanların önerisiyle aile mahkemelerince, çocuklar ve anne/babalar hakkında danışmanlık tedbiri uygulanmasına karar verilebilecektir.
 • Tarafların Aile mahkemesi tarafından verilen kişisel ilişki tesisi kararına uymamaları halinde, velayetin değiştirilmesinin gündeme gelebileceği ve ayrıca şikâyet üzerine üç günden on güne kadar disiplin hapsi ile cezalandırılabileceği hatırlatılmaktadır.
 • Bu izahatta bulunulurken, hiçbir ebeveynin böyle bir ceza ile karşılaşmaması gerektiği, tarafların kişisel ilişki takviminin gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi talebinde bulunabilecekleri ancak çocuğun üstün yararı aksini gerektirmedikçe bu aşamada mahkeme kararının yerine getirilmesinin zorunlu olduğu açıklanmaktadır.
 • Bu izah ve açıklamaların olumlu karşılık bulmaması ve çocuğun mahkeme tarafından belirlenen görüşme takvimine uygun şekilde çocuk teslim mekanına getirilmeyeceğinin ifade edilmesi durumunda, sözlü olarak açıklanan bu uyarılar bir teslim emri düzenlenerek yazılı olarak da tebliğ edilmektedir.
 • Bu yazılı tebliğe rağmen teslim çocuğun üstün yararına aykırı olarak gerçekleşmez ise şikayet üzerine belirtilen prosedürler işletilecektir.
 • Kayseri Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü 01-08 Ağustos 2022 tarih aralığında 52 başvuru almış olmakla 8 dosyada uzmanlarla yaptıkları görüşmeler sonrasında taraflar çocuklarını kendileri görüştürme hususunda anlaştıklarına ilişkin protokol sunmuş olmakla diğer taleplerin pek çoğu karşılanarak teslim ve iade işlemleri çocuk görüşme merkezinde gerçekleştirilmiştir.

 

ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA İLİŞKİN İLAM VE TEDBİR KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

“Çocuk Teslimi Ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlam Ve Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesine Dair Yönetmelik” 4 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu düzenleme ile bir yıl içinde bu uygulamanın tüm Ülkede yaygınlaştırılması öngörülmektedir.

 

İletişim No: 0(352) 337 00 00

Adres : Yeşil Mahalle, Erkilet Bulvarı, No:117 (Yeşil Mahalle Meydanı Eski Mini Terminal)  Kocasinan/Kayseri

 

Kayseri Adli Destek Mağdur Hizmetleri İletişim No: 0(352) 231 5812

 

 

 

 

 

Adres

KAYSERİ ADALET SARAYI Erkilet Yolu Sümer Üst Geçit Yanı Plevne Mahallesi Gayret Sokak 38090 Kocasinan / Kayseri

Telefon

(0352) 222 12 68 - 69 - 70 -71

E-Posta

kaysericbsisaretadalet.gov.tr