Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
İcra Daireleri Aktarılan Dosya Listeleri

T.C.

KAYSERİ

İCRA DAİRELERİ BAŞKANLIĞI


 

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Daire Başkanlığının 12/06/2019 tarih ve 34372782/130/4792 sayılı yazısı ile İcra Dairelerinin Kapasitesinin Arttırılması TR 14 JPA JH 09 17 (Faz II) Nolu Avrupa Birliği Eşleştirme Devam Projesi kapsamında ortaya çıkan yeni icra modeli uygulamasının büyük merkezlerde yaygınlaştırılması için yeni bir icra modeli tasarlanmış olup gayrımenkul, banka ve abonelik sözleşmeleri ve yeni modelde genel icra dairesi olmak üzere 4 adet ihtisaslaşmış daire kurulması amaçlanmıştır.

Söz konusu çalışmalar kapsamında Kayseri Genel İcra Dairesi, Kayseri Abonelik Sözleşmeleri İcra Dairesi, Kayseri Banka Alacakları İcra Dairesi ve Kayseri Gayrımenkul Satış İcra Dairesi kurulmasına karar verilmiştir.

Verilen karar gereğince bu icra daireleri 17/06/2019 tarihinde kurulmuş ve bu tarihten itibaren Kayseri’de faaliyet gösteren 8 adet icra dairesi tevziye kapatılmış 17/06/2019 tarihinden itibaren yeni açılan dosyaların tamamı bu yeni model icra dairelerinde açılmaya başlanmıştır.

Kurulan yeni icra daireleri bürolar halinde çalışmakta olup her dairede Takip Kayıt Bürosu, Haciz İşlemleri Bürosu, Satış İşlemleri Bürosu, Mali İşlemler Bürosu ve Arşiv birimi olmak üzere toplam 5 büroda şeklinde (Genel İcra Dairesinde ekstradan Danışma ve İletişim bürosu ile İflas bürosu bulunmaktadır.) çalışmaktadır.

Kayseri yeni kurulan icra daireleri bürolar halinde çalıştığından iş sahipleri tarafından taleplerin gönderilmesi sırasında bu hususların dikkate alınması ile uyapta taleplerin doğru şablonda gönderilmesi talep doğrudan ilgili birimin ekranına düşeceğinden bu hususlara dikkat edilmesi taleplerin gereğinin daha hızlı bir şekilde yerine getirilecektir.

Özellikle uyapta açılan takiplerde fiziki dosyanın uyap ortamında takip açılır açılmaz müdürlüklere ibraz edilmesi gerektiği, fiziki dosya ibraz edilmesi halinde ödeme (icra ) emrinin düzenlenip tebliğe çıkartılacağı, bu şekilde işlemlerin daha hızlı yerine getirilmiş olacağı hususunun dikkate alınması,

 

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA İZLENİLECEK YOL

 

İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması AB Eşleştirme Projesi (Faz-2) kapsamında yeni kurulan Kayseri icra daireleri arasındaki taşınmaz işlemlerine ilişkin iş bölümü aşağıda belirtildiği gibidir.

-Abonelik Sözleşmeleri İcra Dairesi, Banka Alacakları İcra Dairesi ve Genel İcra Dairesi dosyasından haciz konulmuş olan taşınmazların kıymet takdiri talep edildiğinde dosya yalnızca uyap üzerinden tüm evraklar eklenmek suretiyle hacizli taşınmazlara ilişkin müteakip işlemler için Gayrimenkul Satış İcra Dairesine gönderilecek.

-(İİK.106., 110.madde gereği satış talebi haciz konulmuş olan ana daireden talep edilecek ve avans yatırılmak suretiyle haczin düşmesine ilişkin sürenin kesilmesi yine ana dairenin satışa karar vermesi ile sağlanacaktır.)

-Gayrimenkul satış icra dairesi taraf bilgilerini girmek suretiyle yeni bir esas dosya açıp kıymet takdirini yaptıktan sonra, alacaklı / vekili tarafından talep edilmesi halinde taşınmazlar üzerindeki haciz, ipotek v.s. alacaklılarına kıymet takdirinin ilgililerine tebliği suretiyle kıymet takdiri kesinleştirme işlemleri gayrimenkul satış icra dairesindeki dosya üzerinden yapılacak.

-Dosya satışa hazır olduğunda satış günü için talepte bulunulduğunda gayrimenkul satış icra dairesi taşınmaz üzerindeki haczin devam edip etmediğini haciz koyan ana daireden soracak ve haczin devam ettiği bildirildiğinde satış günü vererek taşınmazın satışını yapacak.

-Gayrimenkul Satış İcra Dairesi satış sonrası (ihalenin kesinleştirilmesi, K.D.V. / damga vergisi ödenmesi, tellaliye ücret ödenmesi, aynından doğan vergi borcunun ödenmesi, tapu harcının ödenmesi ve tescil işleminin yapılması ) işlemleri bitirdikten sonra, taşınmaz güncel tapu takyidatı gereği satış sonrası İİK.100.madde bilgilerini toplayacak.

-İlk haciz konulan dosyanın Kayseri yeni kurulan icra dairelerinden birine ait olduğunun anlaşılması halinde ilgili daire adına satış dosyasından sıra cetvelini yapacak ve paraları paylaştıracak.İlk haciz konulan dosyanın başka yer icra dairesine ait olması halinde ilgili icra dairesine sıra cetveli yapılmak üzere satış bedelini göndererek ilgili dosyaya yazı ile bildirecek.

* KAYSERİ (KAPATILAN) 1. İCRA DAİRESİNİN ESAS  DOSYA NUMARALARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ...

KAYSERİ (KAPATILAN) 1. İCRA DAİRESİNİN TALİMAT DOSYA NUMARALARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ...

KAYSERİ (KAPATILAN) 2. İCRA DAİRESİNİN ESAS DOSYA NUMARALARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ ...

KAYSERİ (KAPATILAN) 2. İCRA DAİRESİNİN TALİMAT DOSYA NUMARALARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ ...

KAYSERİ (KAPATILAN) 3. İCRA DAİRESİNİN DOSYA NUMARALARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ ...

KAYSERİ (KAPATILAN) 4. İCRA DAİRESİNİN DOSYA NUMARALARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ ...

KAYSERİ (KAPATILAN) 5. İCRA DAİRESİNİN DOSYA NUMARALARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ ...

KAYSERİ (KAPATILAN) 6. İCRA DAİRESİNİN DOSYA NUMARALARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ ...

KAYSERİ (KAPATILAN) 7. İCRA DAİRESİNİN DOSYA NUMARALARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ ...

KAYSERİ (KAPATILAN) 8. İCRA DAİRESİNİN DOSYA NUMARALARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ ...

 

UYARI : Sorgulama dosyalarının "hesap tablosu-excel" uzantılı dosyalar olması sebebiyle, dosyaların sorunsuz bir şekilde açılabilmesi için bilgisayarınızda "Microsoft Office""Libre Office" yada benzeri programların kurulu olması gerekmektedir. İndirme esnasında dosyayı bilgisayarınıza "Farklı Kaydet" seçeneği ile kaydederek, dosyayı kaydettiğiniz yerden açmanız verilere daha rahat ulaşmanızı sağlar.

Sorgulama dosyalarını pdf formatında görüntülemek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz:

* KAYSERİ (KAPATILAN) 1. İCRA DAİRESİNİN ESAS DOSYA NUMARALARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ...     

* KAYSERİ (KAPATILAN) 1. İCRA DAİRESİNİN TALİMAT DOSYA NUMARALARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ...  

KAYSERİ (KAPATILAN) 2. İCRA DAİRESİNİN ESAS DOSYA NUMARALARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ ...

KAYSERİ (KAPATILAN) 2. İCRA DAİRESİNİN TALİMAT DOSYA NUMARALARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ ...

KAYSERİ (KAPATILAN) 3. İCRA DAİRESİNİN DOSYA NUMARALARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ ...

KAYSERİ (KAPATILAN) 4. İCRA DAİRESİNİN DOSYA NUMARALARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ ...

KAYSERİ (KAPATILAN) 5. İCRA DAİRESİNİN DOSYA NUMARALARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ ...

KAYSERİ (KAPATILAN) 6. İCRA DAİRESİNİN DOSYA NUMARALARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ ...

KAYSERİ (KAPATILAN) 7. İCRA DAİRESİNİN DOSYA NUMARALARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ ...

KAYSERİ (KAPATILAN) 8. İCRA DAİRESİNİN DOSYA NUMARALARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ ...

 

 

 

 

Adres

KAYSERİ ADALET SARAYI Erkilet Yolu Sümer Üst Geçit Yanı Plevne Mahallesi Gayret Sokak 38090 Kocasinan / Kayseri

Telefon

(0352) 222 12 68 - 69 - 70 -71

E-Posta

kaysericbsisaretadalet.gov.tr