Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce ilan edilen ve Komisyonumuzca yapılacak olan sınavlara ilişkin duyuru.
31.05.2023

T.C.

KAYSERİ

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU

 

 

            1) Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru boy ve kilo ölçümü 05.06.2023 Pazartesi günü saat 09:30’da Kayseri Adliyesi 1. Kat Adalet Komisyonu Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacak olup, boy ve kilo ölçümüne katılacak adayların boy-kilo ölçüm saatinden en az 30 dk önce nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport ile birlikte boy-kilo ölçüm yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

            2) Sözleşmeli Şoför uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların 06.06.2023 Salı Günü saat 10:00’da Kayseri Adliyesi 1. Kat Adalet Komisyonu Başkanlığında nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.

3) Sözleşmeli Zabıt Katipliği uygulama sınavı 09.06.2023 Cuma günü saat 09:00’da başlamak üzere Kayseri Adliyesinde yapılacak olup, sınava katılacak adayların kendileri için belirtilen sınav saatinden en az 30 dk önce nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport ile birlikte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

           

 

 

-Uygulamalı sınava ve boy kilo ölçümüne girmeye hak kazandığı halde belirtilen tarihte uygulamalı sınava ve boy kilo ölçümüne katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.

 

-Adaylara ayrıca başvuru sonuç, uygulama sınav ve boy kilo ölçümü tarihlerine ilişkin herhangi bir tebligat veya bildirim yapılmayacağı hususu ilanen tebliğ olunur.   

 

 

Sözleşmeli Zabıt Katipliği, Sözleşmeli Mübaşir, Sözleşmeli Hizmetli, Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru, Sözleşmeli Hemşire, Sözleşmeli Sağlık Memuru, Sözleşmeli Teknisyen (Bilgisayar, Sıhhi Tesisat, Gıda Teknolojileri, Tekstil) ve Sözleşmeli Şoför unvanları için sözlü sınava girecekler ile sözlü sınav tarihlerini ve yerini gösterir listeler en geç 15 Haziran 2023 tarihinde Kayseri Adliyesi internet sitesinde ilan edilecektir.

 

 

Adres

KAYSERİ ADALET SARAYI Erkilet Yolu Sümer Üst Geçit Yanı Plevne Mahallesi Gayret Sokak 38090 Kocasinan / Kayseri

Telefon

(0352) 222 12 68 - 69 - 70 -71

E-Posta

kaysericbsisaretadalet.gov.tr