KAYSERİ ADLİYESİ

TELEFON REHBERİ

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI – BİRİMLER


ÖN BÜROLAR
Cumhuriyet Savcılığı Ön Bürosu 1067
Ceza Mahkemeleri Ön Bürosu 1068
Hukuk Mahkemeleri Ön Bürosu 1069
Cumhuriyet Sav. Basın Bürosu 1109
Savcılık Zaman Aşımı Bürosu 1081
Savcılık Daimi Arama Bürosu 1081
Cumhuriyet Sav. Hazırlık Kalemi 1084
Cumhuriyet Sav. Hazırlık Kalemi 1085
Cumhuriyet Sav. Hazırlık Kalemi 1089
Cumhuriyet Sav. Muhabere Kalemi 1086
Savcılık Tarama Merkezi 1423
Cumhuriyet Sav. Müracaat Kalemi 1090
Cumhuriyet Savcılığı Arşiv Kalemi 1471
Asliye Ceza İnfaz 1074
Sulh Ceza İnfaz 1074
Ağır Ceza İnfaz 1072
Çocuk İnfaz 1072
Taşra İnfaz 1096
Adli Kontrol Bürosu 1399
Kabahatler Kalemi 1073
İdari Yaptırım Kalemi 1073
Avukat Suçları Kalemi 1083
Memur Suçları Kalemi 1083
Savcılık Çocuk Suçları Kalemi 1079
Savcılık Terör Suçları Kalemi 1100
Savcılık Örgütlü Suçlar Kalemi 1100
Anayasal Düzene Karşı İşl. Suçlar 1100
Kaçakçılık Bürosu 1100
HAGB İlamat - İnfaz Kalemi 1065
Akıl Hastalıkları Kalemi 1065
Talimat – Esas Bürosu 1075
Uyuşturucu Bürosu 1477
Aile İçi şiddet Bürosu 1385
Savcılık Çocuk Görüş Odası 1070
İnfaz Kayıt Bürosu 1399
Ailenin korunması Bürosu 1399
Adli Para Cezaları Bürosu 1097
Yakalama Bürosu 1097
Uyuşturucu Bürosu 1098
İcra Ceza İnfaz Bürosu 1098
Denetimli Serbestlik Bürosu 1099
Uzlaştırma Bürosu 1474
Arabuluculuk Kalemi 1394
Adli Emanet Memuru 1078
Bakanlık Muhabere Kalem 1087 – 1088


İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
İdari İşler Kalemi 1092
İdari İşler Kalemi – CMK 1464
İdari İşler Bürosu 1094
İdari İşler Bürosu 1095
Cumhuriyet Sav. İdari İşler Kalemi 1036


KOMİSYON BAŞKANLIĞI
Adalet Komisyon Müdürü Kalemi 1118
Adalet Komisyonu Kalemi - Stajerler Bürosu 1452
Adalet Komisyonu Kalemi - Memur Bürosu 1453


AĞIR CEZA MAHKEMELERİ
1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı  
Kalem 1116
2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı  
Kalem 1125
3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı  
Kalem 1132
4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı  
Kalem 1483
5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı  
Kalem 1491


İnfaz Hakimliği Kalemi (2/1) 1409
İnfaz Hakimliği Kalemi (2/2) 1506


ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ
1. Asliye Ceza Kalemi 1304
2. Asliye Ceza Kalemi 1308
3. Asliye Ceza Kalemi 1144
4. Asliye Ceza Kalemi 1148
5. Asliye Ceza kalemi 1152
6. Asliye Ceza kalem 1156
7. Asliye Ceza Kalemi 1160
8. Asliye Ceza Kalemi 1164
9/1. Asliye Ceza Kalemi (Tek) 1204
9/2. Asliye Ceza Kalemi (Çift) 1502
10. Asliye Ceza Kalemi 1172
11. Asliye Ceza Kalemi 1184
12. Asliye Ceza Kalemi 1188
13. Asliye Ceza Kalemi 1192
14. Asliye Ceza Kalemi 1196
15. Asliye Ceza Kalemi 1509
16. Asliye Ceza Kalemi 1420


SULH CEZA MAHKEMELERİ
1. Sulh Ceza Kalemi 1449
2. Sulh Ceza Kalemi 1448
3. Sulh Ceza Kalemi 1463


1. ÇOCUK MAHKEMESİ
1. Çocuk Mahkemesi Kalemi 1176
2. ÇOCUK MAHKEMESİ
2. Çocuk Mahkemesi Kalemi 1180


1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
1. Asliye Ticaret Kalemi 1219
1. Asliye Ticaret Kalemi 1220
1. Asliye Ticaret Kalemi 1224


2. Asliye Ticaret Kalemi 1200
2. Asliye Ticaret Kalemi 1201


ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ
1. Asliye Hukuk Kalemi 1228
2/2. Asliye Hukuk Kalemi (Çift) 1232
2/1. Asliye Hukuk Kalemi (Tek) 1455
3. Asliye Hukuk Kalemi 1236
4. Asliye Hukuk Kalemi 1240
5. Asliye Hukuk Kalemi 1244
6. Asliye Hukuk Kalemi (Tek) 1432
6. Asliye Hukuk Kalemi (Çift) 1248
7. Asliye Hukuk Kalemi 1252
8. Asliye Hukuk Kalemi 1256


AİLE MAHKEMELERİ
1. Aile Mahkemesi Kalemi 1260
2. Aile Mahkemesi Kalemi 1264
3. Aile Mahkemesi Kalemi 1268
4. Aile Mahkemesi Kalemi 1272
5. Aile Mahkemesi Kalemi 1276
6. Aile Mahkemesi Kalemi 1416
7. Aile Mahkemesi Kalemi 1369


İŞ MAHKEMELERİ
1/1. İş Mahkemesi Kalemi 1280
1/2. İş Mahkemesi Kalemi 1460
2. İş Mahkemesi Kalemi 1284
2. İş Mahkemesi Kalemi 1168
3/1. İş Mahkemesi Kalemi (Tek) 1288
3/2. İş Mahkemesi Kalemi (Çift) 1208
4/2. İş Mahkemesi Kalemi (Çift) 1292
4/1. iş mahkemesi kalemi 1468


KADASTRO MAHKEMESİ 1296


TÜKETİCİ MAHKEMELERİ
1/1. Tüketici Kalemi 1300
1/2. Tüketici Kalem 1420
2. Tüketici Kalemi 1439
3. Tüketici Kalemi 1443


SULH HUKUK MAHKEMELERİ
1. Sulh Hukuk Kalemi 1136
2. Sulh Hukuk Kalemi 1140
3. Sulh Hukuk Kalemi 1312
4. Sulh Hukuk Kalemi 1316
5. Sulh Hukuk Kalemi 1496


İCRA CEZA MAHKEMELERİ
1. İcra Mahkemesi Kalemi 1320
2. İcra Mahkemesi Kalemi 1324
3. İcra Mahkemesi Kalemi 1328
4. İcra Mahkemesi Kalemi 1332


İCRA MÜDÜRLÜKLERİ
Kayseri Genel İcra Dairesi (0352) 338 03 32 - 33
Kayseri Abonelik Sözleşmeleri İcra Dairesi (0352) 338 03 32 - 33
Kayseri Banka Alacakları İcra Dairesi (0352) 338 03 32 - 33
Kayseri Gayrimenkul Satış İcra Dairesi (0352) 338 03 32 - 33
1. İcra Müdürü Kalemi 1334
2. İcra Müdürlüğü Kalemi 1337
3. İcra Müdürü Kalemi 1339
4. İcra Müdürü Kalemi 1341
5. İcra Müdürü Kalemi 1343
6. İcra Müdürü Kalemi 1345


ADLİ TIP Kalemi 1359


İzleme Kurulu 1366


NÜFUS
İl Nüfus Müdürlüğü Temsilcisi 1427
İl Nüfus Müdürlüğü Kalemi 1371


PTT
PTT Müdürlüğü Şubesi 1372


BARO
Kayseri Barosu Yazı İşleri Müdürü 1373
Kayseri Barosu Sekreterliği 1373


ADLİ SİCİL BÜROSU
Adli Sicil Kalemi 1375

1398
DANIŞMA
Danışma 1382
Danışma – Fotokopi 1436


VEZNELER
Adliye Vezne 1364
Maliye Vezne 1424


TEVZİ BÜROLARI
İcra Tevzi Bürosu 1365
Ceza Tevzi Bürosu 1075
Hukuk Mahkemeleri Tevzi Bürosu 1363

 

 

 

 

T.C. Adalet Bakanlığı Kayseri Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←